eudu.eu eudu.eu
  1. English
  2. Nederlands
  3. po polsku
  4. français
Language
eudu.eu
EUDU.EU

Spelling: long and short vowels

The Dutch language has long and short vowels.

The long vowels are: aa, ee, oo, uu and ie

boot

The short vowels are: a, e, o, u and i

bot

This makes a difference:

boot
bot
maan
man
boom
bom
peen
pen
etc.

Rule: A vowel at the end of a syllable automatically becomes long.

Compare:

Ne-der-land
U-trecht
Gro-nin-gen
Am-ster-dam

This means that the plural of boot is not boo-ten, but it's boten (bo-ten).
The 2nd o isn't necessary.

bo-ten

In the plural form of bot, the short o may not be at the end of the vowel, as it would automatically become long.
By adding an extra t, we can avoid this problem: the o remains short:

bot-ten

i - ie

An ie at the end of the syllable will still be written as ie:

één mier, twee mieren (mie-ren)

één vis, twee vissen (vis-sen)

the schwa

An e which isn't stressed, sounds most of the time as a schwa /ə/.

de → d/ə/

besturen → b/ə/-stu-r/ə/n

mode → mo-d/ə/

Compare:
één boot, twee boten (bo-ten)
één bot, twee botten (bot-ten)
één maan, twee manen (ma-nen)
één man, twee mannen (man-nen)
één boom, twee bomen (bo-men)
één bom, twee bommen (bom-men)
één peen, twee penen (pe-nen)
één pen, twee pennen (pen-nen)
één dier, twee dieren (die-ren)
één ding, twee dingen (din-gen)
ik maak, wij maken (ma-ken)
ik pak, wij pakken (pak-ken)
ik bestuur, wij besturen (be-stu-ren)
ik rust, wij rusten (rus-ten)
Een hond die een boot door de tuin sleept. Ernaast ligt een bot. Het baasje zegt dat de hond steeds minder goed kan horen.
share this page:

Het Zichtbaar Nederlands-boek is klaar!

  • Complete grammatica A1-B2
  • 48 thema's, 280 pagina's, meer dan 700 tekeningen
  • Bij elk thema zijn er spreekoefeningen
  • Nu te koop!

Recent posts

Most read