eudu.eu eudu.eu
  1. English
  2. Nederlands
  3. po polsku
  4. français
Language
eudu.eu
EUDU.EU

Imperfectum and perfectum: 't' or 'd'?

leven
reizen
bellen
fietsen
leven
leef
Take the 1st person singular of the present
Take the letter just before en
Does the word softketchup contain this letter?
no
yes
de
den
ik/jij/u/hij/zij leef
wij/jullie/zij leef
d
ik heb geleef
valse vriend

uitzondering

Alle onregelmatige werkwoorden.

perfectionist

voor de perfectionist

De letter 'x' zou ook bij softketchup horen. Het zijn maar zes werkwoorden: detoxen, faxen, fixen, mixen, relaxen en waxen.

Het is dus: ik detoxte, wij detoxten en ik heb gedetoxt.

share this page:

Recent posts

Most read