eudu.eu eudu.eu
  1. Nederlands
  2. English
  3. po polsku
  4. français
Taal
eudu.eu
EUDU.EU

Nadat, daarna, doordat, omdat en daarom

Chronologie: nadat en daarna

Een meisje staat onder de douche.
1
Ze föhnt haar haar.
2
Nadat
1
,
2
Nadat ze een douche neemt, droogt ze haar haar.
2
nadat
1
Ze droogt haar haar nadat ze een douche neemt.
1
.
Daarna
2
Ze neemt een douche. Daarna droogt ze haar haar.
1
en
daarna
2
Ze neemt een douche en daarna droogt ze haar haar.

Oorzaak-gevolg: doordat/omdat en daarom

Een meisje zingt en danst op een tafel
1
Ze is op de grond gevallen en heeft pijn in haar arm
2
Omdat Doordat Omdat Doordat Omdat
1
,
2
Doordat ze op de tafel danste, is ze op haar arm gevallen.
2
omdat doordat omdat doordat omdat
1
Ze is op haar arm gevallen omdat ze op de tafel danste.
1
.
Daardoor
2
Ze danste op de tafel. Daardoor is ze op haar arm gevallen.
1
en
daardoor
2
Ze danste op de tafel en daardoor is ze op haar arm gevallen.

Zinsbouw

nadat
}
+ bijzin
doordat
omdat
 
daarna
}
+ inversie
daardoor
daarom
valse vriend

Tip

Zinsbouw: alle vormen
17.01.2016
deel deze pagina:

De laatste bijdragen

Het meest bekeken