eudu.eu eudu.eu
  1. français
  2. Nederlands
  3. English
  4. po polsku
Langue
eudu.eu
EUDU.EU

Nadat, daarna, doordat, omdat et daarom

Chronologie: nadat et daarna

Een meisje staat onder de douche.
1
Ze föhnt haar haar.
2
Nadat
1
,
2
Nadat ze een douche neemt, droogt ze haar haar.
2
nadat
1
Ze droogt haar haar nadat ze een douche neemt.
1
.
Daarna
2
Ze neemt een douche. Daarna droogt ze haar haar.
1
en
daarna
2
Ze neemt een douche en daarna droogt ze haar haar.

Cause et effet: doordat/omdat et daarom

Een meisje zingt en danst op een tafel
1
Ze is op de grond gevallen en heeft pijn in haar arm
2
Omdat Doordat Omdat Doordat Omdat
1
,
2
Doordat ze op de tafel danste, is ze op haar arm gevallen.
2
omdat doordat omdat doordat omdat
1
Ze is op haar arm gevallen omdat ze op de tafel danste.
1
.
Daardoor
2
Ze danste op de tafel. Daardoor is ze op haar arm gevallen.
1
en
daardoor
2
Ze danste op de tafel en daardoor is ze op haar arm gevallen.

Construction de la phrase

nadat
}
+ subordonnée
doordat
omdat
 
daarna
}
+ inversion
daardoor
daarom
valse vriend

Aussi intéressant

Construction de la phrase : toutes les formes
17.01.2016
partagez ce site:

Het Zichtbaar Nederlands-boek is klaar!

  • Complete grammatica A1-B2
  • 48 thema's, 280 pagina's, meer dan 700 tekeningen
  • Bij elk thema zijn er spreekoefeningen
  • Nu te koop!

Dernières contributions

Les plus populaires