Mooie fouten: praten met of tegen iemand

Van fouten kan je leren en mooie, grappige fouten onthoud je makkelijk, zodat je deze fout zelf niet snel (meer) maakt.

“Ik heb gezellig tegen haar gepraat.”
mx-auto

Dit moet zijn:

“Ik heb met haar gepraat.”

een dialoog, in twee richtingen

Want:

praten / spreken tegen

een monoloog, zonder antwoord