Mooie fouten: niet te veel / zo veel

Van fouten kan je leren en mooie, grappige fouten onthoud je makkelijk, zodat je deze fout zelf niet snel (meer) maakt.

“Ik heb niet te veel geld.”
Iemand met te veel geld: een huis dat overstroomt van het geld.

Een laptop kost €2505, maar in Sannes portemonnee zitten maar enkele biljetten en muntjes.

“Ik heb niet zo veel geld.”

Want:

te veel = meer dan nodig of goed is.
Dus “Ik heb te veel geld” is:

Iemand verdrinkt in het geld.

niet te veel = niet meer dan goed of nodig is.

niet zo veel = niet veel, weinig

Je mag “zo veel” ook samen schrijven: zoveel.