Mooie fouten: geslaagd of geslagen

Van fouten kan je leren en mooie, grappige fouten onthoud je makkelijk, zodat je deze fout zelf niet snel (meer) maakt.

“Ik ben geslagen voor mijn examen.”
mx-auto

Dit moet zijn:

“Ik ben geslaagd voor mijn examen.”

Want:

slagen
ikslaag
ikslaagde
ikben geslaagd
slaan
iksla
iksloeg
ikheb/ben geslagen