Śmieszne błędy: geld maken of verdienen

Możesz się uczyć na podstawie błędów, a takie fajne i śmieszne błędy łatwo zapamiętasz i już więcej ich nie zrobisz.

“Ze maakt veel geld.”
eudu_half_bp500

Powinno być:

“Ze verdient veel geld.”

Ponieważ:

geld verdienen
=
pracujesz i dostajesz pensję