Śmieszne błędy: niet te veel / zo veel

Możesz się uczyć na podstawie błędów, a takie fajne i śmieszne błędy łatwo zapamiętasz i już więcej ich nie zrobisz.

“Ik heb niet te veel geld.”
Iemand met te veel geld: een huis dat overstroomt van het geld.

Een laptop kost €2505, maar in Sannes portemonnee zitten maar enkele biljetten en muntjes.

“Ik heb niet zo veel geld.”

Ponieważ:

te veel = więcej niż konieczna lub dobra ilość.
Więc “Ik heb te veel geld” to:

Iemand verdrinkt in het geld.

niet te veel = nie więcej niż konieczna lub dobra ilość.

niet zo veel = niet veel, weinig

“zo veel” można zapisać również razem: zoveel.