Śmieszne błędy: de winkel wil morgen gesloten zijn

Możesz się uczyć na podstawie błędów, a takie fajne i śmieszne błędy łatwo zapamiętasz i już więcej ich nie zrobisz.

“De winkel wil morgen gesloten zijn.”
Een levende, boze supermarkt zegt: Ik wil morgen niet open.

Powinno być:

Een supermarkt met een bord bij de deur: Morgen dicht.

“De winkel zal morgen gesloten zijn.”

lub:

“De winkel is morgen gesloten.”

Ponieważ:

Ik wil lezen. = Chcę czytać.
willen
ikwil
jijwil, wilt
uwilt
hij/zijwil
wijwillen
 
Ik zal lezen.
Ik lees.
= Będę czytać.
zullen
ikzal
jijzal, zult
uzult, zal
hij/zijzal
wijzullen

Możesz także używać czasu teraźniejszego, kiedy mówisz o przyszłości.

Więc:

  • Nu lees ik.
  • Morgen lees ik.
  • Volgende week lees ik.