Sinds, vanaf ou van?

Sinds, vanaf et van signifient tous depuis, de ou dès. Quand devons-nous utiliser quel mot?

Temps absolu
passé
 

présent et avenir
Temps relatif
2002 2050 14 jaar
sinds
vanaf
van...tot
Sinds
Temps absolu (passé):
Sinds 2002
Suzanne woont sinds 2002 in Groningen.
Sinds augustus heeft het niet meer geregend.
Temps relatif (passé):
14 jaar lang
Eva is sinds 14 jaar lid van een tennisclub.
Ze is sinds twee weken gestopt met roken.
Vanaf
Temps absolu (passé):
Vanaf 2002
Suzanne woont vanaf 2002 in Groningen.
Vanaf augustus heeft het niet meer geregend.
Temps absolu (présent et avenir):
Vanaf 2050
Vanaf 2050 zal er een directe trein rijden tussen Amsterdam en Madrid.
Ze zal vanaf nu bij de concurrent werken.
Van ... tot (toujours avec tot)
Temps absolu (passé):
Van 2002 tot 2014
Tom werkte van 2002 tot 2014 bij de Nederlandse Spoorwegen.
Ze zat van haar zesde tot haar twaalfde op deze school.
Temps absolu (présent et avenir):
Van 2002 tot 2050
Van 2002 tot 2050 zal de temperatuur globaal 2°C stijgen.
Dit oude gebouw zal van 2025 tot 2027 dicht zijn vanwege een grote verbouwing.
Een klein meisje loopt naar haar auto.
Lotje rijdt al auto vanaf haar zevende en heeft sinds vier maanden haar eigen auto. In 2025 wil ze haar rijbewijs halen en vanaf die tijd zal ze legaal rijden.

Leeftijden:

Leeftijden zijn absoluut, dus de volgende zinnen zijn correct:
  • Hij rijdt paard sinds/vanaf zijn veertiende.
  • Vanaf 18 jaar mag je alcohol drinken.
  • Dit boek is voor kinderen van 6 tot 9 jaar.