Beautiful errors: interessant / geïnteresseerd

You can learn from errors, especially when the errors are beautiful and/or hilarious. This way, it’s easier not to make these errors (again).

“Ze is interessant in Rotterdam.”
Een meisje staat in Rotterdam met heel veel fans om zich heen.

Een meisje leest een boek over Rotterdam.

“Ze is geïnteresseerd in Rotterdam.”

Because:

Iemand die enthousiast naar planeten kijkt.

1. Iets is interessant.
Planeten zijn interessant.
interesting

2. Ze is geïnteresseerd.
Zij is geïnteresseerd in planeten.
interested

Ook correct:

  • Ze heeft interesse voor planeten.
  • Ze heeft interesse in planeten.
  • Ze vindt planeten interessant.
  • Planeten interesseren haar.
  • Planeten hebben haar interesse.