Kunnen, mogen, moeten, willen, zullen of zouden: het verschil

Wanneer gebruiken we welk modale werkwoord en hoe vervoegen je deze woorden?

We nemen een stereotype sprookje. De prins wil met een meisje dansen. De meest logische vraag in die situatie is Wil je met me dansen?. Maar wat gebeurt er, als we wil vervangen door een ander werkwoord?

Willen

Prins: Wil je met me dansen? - Princes: Ik heb geen zin om te dansen. Ik wil het niet.

willen: to want
- Do you want to dance with me?
- I'm not in the mood to dance. I don't want it.

presens imperfectum
ik wil wilde, wou
jij wil, wilt
u wilt
hij wil
wij
jullie
zij
willen wilden, wouden
perfectum
ik heb gewild

De vormen jij wil, wou en wouden zijn minder formeel.

Kunnen

Prins: Kan je met me dansen? - Princes met een gebroken been: Nee, dat kan ik niet.

kunnen: to can, to be able
- Can you (are you able to) dance with me?
- No, I can't.

presens imperfectum
ikkankon
jijkan, kunt
ukunt, kan
hijkan
wij
jullie
zij
kunnenkonden
perfectum
ik heb gekund

Kan je? en Kun je? zijn beiden correct.

Mogen

Prins: Mag je met me dansen? - Princes: Sorry, ik mag niet dansen van mijn moeder.

mogen: to may, to be allowed
- Are you allowed to dance with me?
- Hi mum, a prince wants to dance with me. Do you think that's okay? - Sorry, my mother doesn't allow me to dance...

presens imperfectum
ikmagmocht
jij
u
hij
wij
jullie
zij
mogenmochten
perfectum
ik heb gemogen

Moeten

Prins: Moet je met me dansen? - Princes: Ja, ik moet met je dansen. Het staat in mijn contract.

moeten: to must, to have to, to be obliged
- Do you have to dance with me?
- Yes, I have to dance with you. It's in my contract.

presens imperfectum
ikmoetmoest
jij
u
hij
wij
jullie
zij
moetenmoesten
perfectum
ik heb gemoeten

Zullen

Prins: Zal je met me dansen? - Princes: Eens kijken... in 2029 zullen we met elkaar dansen.

zullen: to will (future)
- Will you dance with me?
- Let's have look... in 2029 we will dance together.

presens
ikzal
jijzal, zult
uzult, zal
hijzal
wij
jullie
zij
zullen

Zal je? en Zul je? zijn beiden correct.

Zouden

Dakloze man: Zou je met me dansen als ik een prins was? - Princes: Nee! Zelfs als je een prins was, zou ik niet met je willen dansen!

zouden: would (conditional)
zouden willen = would
zouden moeten = should
zouden kunnen = could
- Would you dance with me, if I were a prince?
- No! Even if you were a prince, I wouldn't dance with you!

imperfectum
ikzou
jij
u
hij
wij
jullie
zij
zouden
valse vrienden

Valse vrienden

NL ik wil=EN I want
EN I will=NL ik zal
NL ik mag=DE ich darf
DE ich mag=NL ik vind leuk
NL ik zal=DE ich werde
DE ich soll=NL ik moet