Kunnen, mogen, moeten, willen, zullen czy zouden: różnica

Kiedy używamy jakiego czasownika modalnego i jak odmieniać te słowa?

Weźmy stereotypową bajkę. Książę chce zatańczyć z dziewczyną. Najbardziej logicznym pytaniem w tej sytuacji byłoby Wil je met me dansen?. Ale co będzie, jeśli zastąpimy wil innym czasownikiem?

Willen

Prins: Wil je met me dansen? - Princes: Ik heb geen zin om te dansen. Ik wil het niet.

willen: chceć
- Czy chcesz ze mą zatańczyć?
- Nie mam ochoty. Nie chcę.

presens imperfectum
ik wil wilde, wou
jij wil, wilt
u wilt
hij wil
wij
jullie
zij
willen wilden, wouden
perfectum
ik heb gewild

Formy jij wil, wou i wouden są mniej formalne.

Kunnen

Prins: Kan je met me dansen? - Princes met een gebroken been: Nee, dat kan ik niet.

kunnen: móc, umieć (być w stanie)
- Czy możesz (jesteś w stanie) ze mną zatańczyć?
- Nie, nie mogę.

presens imperfectum
ikkankon
jijkan, kunt
ukunt, kan
hijkan
wij
jullie
zij
kunnenkonden
perfectum
ik heb gekund

Kan je? i Kun je? są oboje prawidłowo.

Mogen

Prins: Mag je met me dansen? - Princes: Sorry, ik mag niet dansen van mijn moeder.

mogen: móc, jest wolno
- Czy wolno Ci ze mną zatańczyć?
- Cześć mamuszu, jakiś książę chce ze mną zatańczyć. Pozwolisz mi? - Przepraszam, moja matka nie pozwala mi z tobą zatańczyć...

presens imperfectum
ikmagmocht
jij
u
hij
wij
jullie
zij
mogenmochten
perfectum
ik heb gemogen

Moeten

Prins: Moet je met me dansen? - Princes: Ja, ik moet met je dansen. Het staat in mijn contract.

moeten: musić
- Czy musisz ze mną zatańczyć?
- Tak, muszę z tobą zatańczyć. Jest w mojej umowie.

presens imperfectum
ikmoetmoest
jij
u
hij
wij
jullie
zij
moetenmoesten
perfectum
ik heb gemoeten

Zullen

Prins: Zal je met me dansen? - Princes: Eens kijken... in 2029 zullen we met elkaar dansen.

zullen: będę, będziesz, będzie, ... (przyszłość)
- Czy będziesz ze mną tańczyć?
- Zobaczymy... w roku 2029 będziemy razem tańczyć.

presens
ikzal
jijzal, zult
uzult, zal
hijzal
wij
jullie
zij
zullen

Zal je? i Zul je? są oboje prawidłowo.

Zouden

Dakloze man: Zou je met me dansen als ik een prins was? - Princes: Nee! Zelfs als je een prins was, zou ik niet met je willen dansen!

zouden: -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście, -bi, ...
ik zou willen = chciałbym
je zou moeten = musiałbyś
we zouden kunnen = móglibyśmy
- Czy zatańczyłabyś ze mną, jeśli byłbym księciem?
- Nie! Nawet jeśli byłbyś księciem, nie z tobą tańczyłabym!

imperfectum
ikzou
jij
u
hij
wij
jullie
zij
zouden
valse vrienden

Fałszywi przyjaciele

NL ik wil=EN I want
EN I will=NL ik zal
NL ik mag=DE ich darf
DE ich mag=NL ik vind leuk
NL ik zal=DE ich werde
DE ich soll=NL ik moet