Kiedy używamy: me, m'n, je, z'n, 't, ze, d'r, we, ...?

To są zaimki nieakcentowane. W języku mówionym są one nawet częściej używane niż ich formy podstawowe. Między tymi dwoma formami jest subtelna różnica – zależy, czy zaimek jest najważniejszą częścią zdania.

Formy podstawowe

zaimek osobowy zaimek dzierżawczy
podmiot dopełnienie
Ik ben Sophie!
De buurman haat mij...
...want dit is mijn nieuwe hobby.
1 ik mij mijn
2 jij jou jouw
u u uw
3 hij hem zijn
zij haar haar
het het zijn
1 wij ons ons / onze
2 jullie jullie jullie
3 zij hen / hun hun
zaimek dzierżawczy
...want dit is mijn nieuwe hobby.
1 mijn
2 jouw
uw
3 zijn
haar
zijn
1 ons / onze
2 jullie
3 hun

Form podstawowych używamy, jeśli akcent zdania pada na zaimek, więc jeśli zaimek jest najważniejszym elementem zdania.

Tak jest na przykład, kiedy mamy kontrast w zdaniu.

Een kat die een stuk pizza eet.
Een kat die een stuk pizza eet.

Formy nieakcentowane

Kilka zaimków ma formę nieakcentowaną. Nigdy nie używamy ich w formalnym kontekście.

zaimek osobowy zaimek dzierżawczy
podmiot dopełnienie
1 ik mij me mijn m'n
2 jij je jou je jouw je
3 hij hem zijn z'n
zij ze haar haar
het het zijn z'n
1 wij we ons ons / onze
2 jullie jullie jullie
3 zij ze hen / hun hun
zaimek dzierżawczy
1 mijn m'n
2 jouw je
3 zijn z'n
haar
zijn z'n
1 ons / onze
2 jullie
3 hun

Najważniejsze słowo czy nie?

zaimek nieakcentowany
Nie jest najważniejszym słowem.
 
Een E in de schaduw van Superman
  • Te słowa mają “e” lub apostrof, co się wymawia jak /ə/ (szwa).
  • Przykłady:
    me = /mə/we = /wə/
    't = /(ə)t/z'n = /zən/
    wyjątek: 'ie = /i/

Forma a sens zdania:

“Weet je wat ze vertelde?”
De nadruk ligt op vertellen
“Ze” nie jest najważniejszym słowem, więc “vertelde” będzie wtedy najważniejsze.

Nieformalny język mówiony

Kilka zaimków nieakcentowanych istnieje tylko w nieformalnym języku mówionym. Często możesz je usłyszeć, ale rzadko zobaczysz je w tekście. Na przykład:

'k (ik) 'm (hem) d'r (haar)
'ie (hij) Nie możesz rozpocząć zdania od 'ie
't (het)
Een hond bijt een meisje in haar been. Het baasje zegt: Dat doet hij/'ie normaal nooit!

Na początku zdania

Jeśli zdanie zaczyna od przyimka i zaimka osobowego, używamy formy podstawowej:

✘ Volgens me gaat het straks regenen.

✔ Volgens mij gaat het vandaag regenen.