eudu.eu eudu.eu
  1. Nederlands
  2. English
  3. po polsku
  4. français
Taal
eudu.eu
EUDU.EU

Zinsbouw: alle vormen

Een stroomdiagram.
Komt er een
woord voor
de basiszin?
Is het een
vraag?
nee
nee
ja
ja
Sanne
(onderwerp)
drinkt
(werkwoord)
koffie.
(rest)
Drinkt
(werkwoord)
Sanne
(onderwerp)
koffie?
(rest)
Na de woorden:
en, maar, want, of, (dus*)

* = Bij dus mag je kiezen: met inversie of zonder inversie.
Na de woorden:
dat
omdat
doordat
voordat
zodat
...
als
zoals
of (if)
alsof
die
hoewel
terwijl
toen
sinds
Vraagwoorden zonder dat er een vraag is:
wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe, welk(e)
Na alle andere woorden / zinsdelen:
Geen inversie
Bijzin
Inversie
Normale zinnen hebben de volgende structuur:
onderwerp
rest
werkwoord
infinitief / perfectum
pijltje
Klik hier om de
zin te veranderen
Een echte zin:
Joost
een vliegtuig
koopt
Let op bij de jij-vorm: bij een inversie verdwijnt de 't':
Je
veel geduld
hebt
Een meisje haalt kerstlichtjes uit de knoop.
Met een voorzetsel
Het voorzetsel (van) hoort bij de rest en blijft dus op dezelfde plaats. Zelfs als het voorzetsel bij het werkwoord hoort, zoals bij houden van:
Sylvia
van
grote risico's
houdt
Een meisje die racet in een winkelwagentje.
Met een scheidbaar werkwoord
Het partikel (op) blijft staan. Bij de bijzin komt het werkwoord (staat) achter het partikel (op). Deze twee vormen één woord:
Mirjam
elke dag om 7uur
staat
op
Met een infinitief
Het rendier
niet meer
wilde
lopen
Met een perfectum
Ik
schaatsen
heb
gekocht
Een jongen met schaatsen die naast het niet-bevroren water zit.
Om...te
Ze
door de stad
rent
om de trein te halen
Nog één voorbeeld
Let op: bij een bijzin moet direct na dat, omdat, als, ... het onderwerp (er) komen:
Vanavond
er
een concert
is
deel deze pagina:

Het Zichtbaar Nederlands-boek is klaar!

  • Complete grammatica A1-B2
  • 48 thema's, 280 pagina's, meer dan 700 tekeningen
  • Bij elk thema zijn er spreekoefeningen
  • Nu te koop!

De laatste bijdragen

Het meest bekeken