Strona bierna: bardziej skomplikowane formy

Een plant die bijna dood is.
Na tej stronie wyjaśnimy bardziej skomplikowane formy strony biernej. Zobacz też teorię podstawowej strony biernej w języku niderlandzkim. Tu wyjaśnimy trzy formy:
  1. Zdania z wieloma czasownikami
  2. Strona bierna z er
  3. Zdania bez dopełnienia
Zdania z wieloma czasownikami
Strona czynna:
Lotte mag de planten niet vergeten.
Strona bierna:
De planten mogen niet vergeten worden.

De planten mogen door Lotte niet vergeten worden.
Strona bierna z er
Strona czynna:
Een piranha bijt de jongen.

Een piranha heeft de jongen gebeten.

Strona bierna:
Er wordt een jongen gebeten (door een piranha).

Er is een jongen gebeten (door een piranha).

'Er' gaat altijd samen met een onbepaald lidwoord (een), nooit met een bepaald lidwoord (de, het).
Een man die verveeld achter zijn computer zit.
Zdania bez dopełnienia
Strona czynna:
Ron werkt zonder enthousiasme.

Ze hebben vandaag geen koffie gedronken.
Strona bierna (z er):
Er wordt zonder enthousiasme gewerkt.

Er is vandaag geen koffie gedronken.