eudu.eu eudu.eu
  1. po polsku
  2. Nederlands
  3. English
  4. français
Język
eudu.eu
EUDU.EU

Zichtbaar Nederlands.nl
Gramatyka języka niderlandzkiego wizualnie

Zichtbaar Nederlands to strona, na której język niderlandzki i szczególnie jego gramatyka są wyjaśnione w wizualny sposób. Przede wszystkim tych zasad gramatycznych potrzebujesz na co dzień. W ten sposób łatwiej zapamiętasz gramatykę.

Śmieszne błędy: geld maken of verdienen
Mooie fouten
19.07.2019
Śmieszne błędy: geslaagd of geslagen
Mooie fouten
23.06.2018
Śmieszne błędy: praten met of tegen iemand
Mooie fouten
11.03.2018

Śmieszne błędy: pijn doen
Mooie fouten
10.02.2018

Śmieszne błędy: pad, paden i padden
Mooie fouten
26.11.2017

Śmieszne błędy: kleren, kleding czy kleden?
Mooie fouten
09.10.2017

Op, in, over, door, van czy uit?
Voorzetsel
04.08.2017

Śmieszne błędy: voor of achter de computer?
Mooie fouten
03.06.2017

Śmieszne błędy: telefoontje
Mooie fouten
21.05.2017

Śmieszne błędy: op school
Mooie fouten
20.05.2017

Śmieszne błędy: zelf czy zichzelf?
Mooie fouten
19.05.2017

Alles, iedereen, alle, elk, ieder, al czy allemaal?
Voornaamwoord
13.03.2017

Kiedy czasownik jest rozdzielnie złożony?
Werkwoord
26.02.2017

Kiedy używamy: me, m'n, je, z'n, 't, ze, d'r, we, ...?
Voornaamwoord
23.01.2017

Tangconstructies
Zinsbouw
21.12.2016

Denken czy vinden?
Werkwoord
27.11.2016

Jak działa ‘er’?
Bijwoord
17.10.2016

Vandaan, naartoe i heen
Bijwoord
16.09.2016

Vriendin, vriendje, collega lub partner?
Woorden
08.09.2016

'Aan het' i czasowniki wyrażające pozycje ludzi
Werkwoord
07.08.2016

Czasowniki pozycje: staan, liggen, zitten, hangen i lopen
Werkwoord
14.07.2016

Partykuły modalne: even, eens, nou, maar, misschien, ...
Bijwoord
04.07.2016

Czasowniki w połączeniu z laten
Werkwoord
20.06.2016

Kiedy było “vroeger”?
Bijwoord
11.06.2016

Nadat, daarna, doordat, omdat et daarom
Zinsbouw
09.04.2016

Nazwiska niderlandzkie: jak pisać i układać alfabetycznie
Spelling
31.03.2016

Geen czy niet?
Negatie
20.03.2016

Jeśli języki byłyby kotami w koszyku
Anders
12.03.2016

Pisownia: długie i krótkie samogłoski
Spelling
09.03.2016

Szyk zdania: cała historia
Zinsbouw
17.01.2016

Sinds, vanaf czy van?
Voorzetsel
13.12.2015

Strona bierna: bardziej skomplikowane formy
Zinsbouw
29.11.2015

Strona bierna
Zinsbouw
22.11.2015

De czy het?
Lidwoord
07.11.2015

Jak 'wel' działa?
Bijwoord
09.04.2015

Szyk zdania: czas, sposób i miejsce
Zinsbouw
31.03.2015

Porównać: als czy dan?
Bijwoord
22.03.2015

Imperfectum czy perfectum
Werkwoord
01.02.2015

Lang czy hoog, klein czy laag
Adjectief
31.01.2015

Enkele, een paar czy sommige
Voornaamwoord
23.01.2015

Mooi, lekker, leuk czy gezellig: różnica
Adjectief
23.01.2015

Kunnen, mogen, moeten, willen, zullen czy zouden: różnica
Werkwoord
23.01.2015

Imperfectum i perfectum: 't' czy 'd'?
Werkwoord
23.01.2015
udostępnij tę stronę:

Het Zichtbaar Nederlands-boek is klaar!

  • Complete grammatica A1-B2
  • 48 thema's, 280 pagina's, meer dan 700 tekeningen
  • Bij elk thema zijn er spreekoefeningen
  • Nu te koop!

Najnowsze posty

Najczęściej oglądane